• Psykoterapi

  Det Terapeutiske Rum, som kompleks system, i et Integralt Perspektiv

  Jeg vil gerne undersøge det Terapeutiske Rum ved hjælp af den integrale model og jeg mener, at det Terapeutiske Rum er et komplekst system, der stræber efter integration ligesom andre komplekse systemer. Det her er nogle ord, som kræver lidt introduktion og forklaring. Hvad er et komplekst system, der stræber efter integration? Kompleksitet, i fysik og biologi, opstår ofte gennem en hirarkisk proces: små dele integreres til større enheder, som så integreres til endnu større enheder. De små dele bibeholder deres funktion mens de interagerer med hinanden indenfor hele systemer. En levende organisme er f.eks. et komplekst system, der fungerer, fordi der forgår nogle kemiske processer, som kører uafhængig af…

 • Psykoterapi

  Følelsernes Intelligens i 4 kvadranter

  Daniel Golemans 5 trin af følelsesmæssig intelligens er kendt gennem hans bog ‘Følesernes Intelligens’ fra 1997. Disse 5 trin er: Erkendelse af følelser: at erkende sine følelser, mens de er der Håndtering af følelser: at kunne håndtere sine følelser, så de er passende til en given situation; dette inkluderer at kunne berolige sig selv Selv-Motivation: at kunne kanalisere og bruge sine følelser til at forfølge et mål; dette inkluderer at kunne tilsidesætte sine impulser Erkendelse af følelser i andre (mentalisering); dette inkluderer at kunne føle og vise empati Håndtering af relationer: evnen til at håndtere og regulere følelser i andre Disse 4 trin har Goleman senere henne forenklet i 4 kvadranter,…

 • Meditation,  Psykoterapi

  Giv Afkald! Eller hvordan får jeg det liv, jeg gerne vil have?

  At give afkald (to renunciate) er blevet lidt mere populær grundet måden vi mennesker håndterer miljøet (og omverden) på. Det er blevet mere populær ikke at smide maden ud, at genbruge ting, få dem repareret og at holde ferie i Danmark eller tæt på. Og alligevel lever rigtig mange af os stadig med en tro på, at vi bliver lykkeligere, når vi har mere eller får mere – en ekstra kjole, det sidste nye model af mobiltelefonen eller den næste foredrag om hvordan jeg kan få det gode liv eller finde den dybe mening. Jeg har lige været på retreat og jeg holdt dagligt enkeltsamtaler med deltagerne. Det, der virkelig slog…

 • Meditation,  Psykoterapi

  Hindrances in Meditation: Trauma is NOT a hindrance

  On Trauma-sensitive Mindfulness by David A. Treleaven This book is a ‘must-read’ for everyone working with mindfulness and meditation. It is easy to read and understand, even for people with no knowledge about trauma. Additionally, it includes case descriptions of practitioners  after having experienced being re-traumatised during mindfulness practice. This book is very accessible for everyone. Over the last weeks I have been talking about hindrances in meditation and the proposed way to work with them is to watch them  without judgement and to investigate them. However, there are people that experience symptoms of post-traumatic stress when working with mindfulness and meditation. Mindfulness has been described as the cure for everything – improving…

 • Psykoterapi

  Forsvarsmekanismer – når følelser ikke skal føles

  Del 2: Når den anden bærer vores følelser A: Er du sur på mig? B: ??????? A: Du er da sur på mig! B (roligt): Nej, jeg er ikke sur. A (igen efter lidt tid): Jeg ved, at du er sur på mig! B (sur): Nej, jeg er IKKE SUR! Og på denne måde får vi vores projektion bekræftet! B var da sur! 1. Projektion Til en vis grad projicerer vi alle. Projektion er at overføre ‘svære’ følelser over på den anden. Det her er ikke mit – det er dit! Du er sådan – ikke jeg! Vi kender det alle, at vi er mere irritable, når vi er trætte. Vi bliver…

 • Psykoterapi

  Forsvarsmekanismer – når følelser ikke skal føles

  Del 1: At tænke i stedet for at føle Vi mennesker har alle forskellige måder på hvilken vi undgår at føle dét, der er svært eller for svært. ‘Sådan er jeg bare’, hører vi nogle mennesker sige. Og det kan være et godt tegn: jeg ved, hvem jeg er og jeg føler mig ok, som jeg er. Eller det kan være et tegn på, at jeg holder en dyb tro på, at jeg er forkert som menneske og derfor er der ikke nogen – om det er mig selv eller en anden – der skal lave om på mig. ‘Sådan er jeg’ – er det noget, du føler/oplever eller noget du…

 • Psykoterapi,  Video

  Når vreden overvælder

  MAGI – hvordan man lærer at håndtere overvældende følelser Den ene person kan ikke fornemme sin vrede, den anden person bliver sin vrede og kan ikke se andet end vreden. Begge positioner tyder på, at vreden er fremmedgjort, stillet i skammekrogen og føles farligt for personen, som oplever denne. Det kræver arbejde med vrede og integration af denne følelse. Man skal blive venner med dét, der føles ubehagelig og integrer det i sin væren. En mindfulness øvelse, oversat til skandinavisk MAGI (oprindelig RAIN) kan hjælpe med at blive venner med sin vrede. Mærk det Accepter det Gransk det Ikke-identifikation Her er kort video om, hvordan man kan arbejde med MAGI for…

 • Psykoterapi,  Video

  Vrede! Et ‘helt’ menneske føler vrede

  ‘Jeg bliver aldrig vred!’, sagde hun meget vred til mig – og det kan være, at det en gang har været mig selv, der sagde det. At blive et ‘helt menneske’ betyder at kunne føle, udtrykke og acceptere alle sine følelser. Men hvordan kommer jeg derhen? Her en kort video om integration af vrede…….

 • Psykoterapi

  Kommunikation – Hvordan (mis-)forstår du? – Del 2

  Kommunikation er svær. Det ved vi! Ofte opstår misforståelser eller vi opdager, at vi reagerer på en måde, hvor vi slet ikke kan genkende os selv. Men hvorfor sker det? Og hvordan kan vi lære at forstå hinanden lidt bedre? Friedemann Schulz von Thun beskriver i sin bog ‘Miteinander Reden’ (‘At snakke med hinanden’), at vi ikke har to ører, men i hvert fald mindst 4 ører vi lytter med. Og de ører, som vi bruger mest, er dem, vi har lært som barn, at vi skal bruge for at blive hørt, anerkendt og set. Dette er anden del i bloggen omkring kommunikation og de 4 ører 🙂 Det 3.…