• Psykoterapi

    Det Terapeutiske Rum, som kompleks system, i et Integralt Perspektiv

    Jeg vil gerne undersøge det Terapeutiske Rum ved hjælp af den integrale model og jeg mener, at det Terapeutiske Rum er et komplekst system, der stræber efter integration ligesom andre komplekse systemer. Det her er nogle ord, som kræver lidt introduktion og forklaring. Hvad er et komplekst system, der stræber efter integration? Kompleksitet, i fysik og biologi, opstår ofte gennem en hirarkisk proces: små dele integreres til større enheder, som så integreres til endnu større enheder. De små dele bibeholder deres funktion mens de interagerer med hinanden indenfor hele systemer. En levende organisme er f.eks. et komplekst system, der fungerer, fordi der forgår nogle kemiske processer, som kører uafhængig af…